Tellco Logo
Tellco header image

Tellco SA - Siège principal

Tellco SA

Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
6431 Schwyz
  +41 58 442 12 91
info@tellco.ch

Tellco SA - Prévoyance

Tellco SA
Prestations de prévoyance

Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
6431 Schwyz
  +41 58 442 20 00
vorsorge@tellco.ch

Tellco SA
Suisse centrale

Seestrasse 61
CH-8002 Zürich
  +41 58 442 26 20
zentralschweiz@tellco.ch

Tellco SA
Zurich

Seestrasse 61
CH-8002 Zürich
  +41 58 442 26 00
zurich@tellco.ch

Tellco SA
Suisse orientale

Seestrasse 61
CH-8002 Zürich
  +41 58 442 26 40
ostschweiz@tellco.ch

Tellco SA
Suisse du nord-ouest

Bahnhofplatz 11
4410 Liestal
  +41 58 442 26 80
nordwestschweiz@tellco.ch

Tellco SA
Mittelland

Bahnhofplatz 11
CH-4410 Liestal
  +41 58 442 26 60
mittelland@tellco.ch

Tellco SA
Suisse romande

Avenue William-Fraisse 3
1006 Lausanne
  +41 58 442 25 00
romandie@tellco.ch

Tellco SA
Tessin

Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
6431 Schwyz
  +41 58 442 27 00
ticino@tellco.ch

Tellco SA - Banque

Tellco SA
Services bancaires

Seestrasse 61
CH-8002 Zürich
  +41 58 442 43 00
bank@tellco.ch

Tellco SA
Private Banking

Seestrasse 61
CH-8002 Zürich
  +41 58 442 42 00
privatebanking@tellco.ch

Tellco SA
Portfolio Management

Bahnhofstrasse 4
Postfach
CH-6431 Schwyz
+41 58 442 40 00
anlagen@tellco.ch

Tellco SA - Immobilier

Tellco SA
Services immobiliers

Bahnhofstrasse 3
Postfach 1753
6340 Baar
  +41 58 442 30 00
immobilien@tellco.ch

Tellco SA
Services immobiliers

Seestrasse 61
CH-8002 Zürich
  +41 58 442 35 00
bewirtschaftung@tellco.ch

Fondations

Tellco Fondation de libre passage

Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
6431 Schwyz
  +41 58 442 62 00
fzs@tellco.ch

Tellco Fondation de placement

Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
6431 Schwyz
  +41 58 442 60 00
ast@tellco.ch

Tellco pkFLEX

Bahnhofstrasse 4
Postfach 434
6431 Schwyz
  +41 58 442 61 00
pkFLEX@tellco.ch

Tellco pkPRO

Bahnhofstrasse 4
Postfach 434
6431 Schwyz
  +41 58 442 50 00
pkpro@tellco.ch

Tellco Prévoyance 1e

Bahnhofstrasse 4
Postfach 434
CH-6431 Schwyz
  +41 58 442 64 00
vorsorge1e@tellco.ch

×
© Tellco SA
Tellco SA, Bahnhofstrasse 4
Case postale 713, CH-6431 Schwyz
t +41 58 442 12 91, info@tellco.ch
LinkedIn
Switch: Mobile / Bureau
© Tellco SA